Κεντρικές Μονάδες

CADDX NX-4LXT-EUR

CADDX NX-4LXT-EUR

Κέντρο με communicator, up / downloadable. 5 ζώνες (4+1 24ωρη), 2 βοηθητικές έξοδοι, 8 χρήστες έως 8 ασύρματες ζώνες. Διπλασιάζεται με τη χρήση ειδικών αντιστάσεων.

Send Comments mail@yourwebsite.comTuesday, November 29, 2016

CADDX NX-6LXT-EUR

CADDX NX-6LXT-EUR

Κέντρο με communicator, up / downloadable. 8 ζώνες (6+1 24ωρη+1fire), 4 βοηθητικές έξοδοι, 40 χρήστες.

Send Comments mail@yourwebsite.comTuesday, November 29, 2016

CADDX NX-8LXT-EUR

CADDX NX-8LXT-EUR

Κέντρο με communicator , up / downloadable. 8 ζώνες οι οποίες επεκτείνονται μέχρι 48 με καλώδιο ή ασύρματες.

Send Comments mail@yourwebsite.comTuesday, November 29, 2016

CADDX NX-8E-LXT-GR

CADDX NX-8E-LXT-GR

Κέντρο με communicator , up / downloadable. 8 ζώνες οι οποίες επεκτείνονται μέχρι 192 ζώνες με καλώδιο ή ασύρματες.

Send Comments mail@yourwebsite.comTuesday, November 29, 2016

CADDX NX-8CB-LXTR-EUR

CADDX NX-8CB-LXTR-EUR

Κέντρο με communicator , up / downloadable. 8 ζώνες οι οποίες επεκτείνονται μέχρι 48 με καλώδιο ή ασύρματες.

Send Comments mail@yourwebsite.comTuesday, November 29, 2016

CADDX NX-8LXT-EUR

CADDX NX-8LXT-EUR

Κέντρο με communicator , up / downloadable. 8 ζώνες οι οποίες επεκτείνονται μέχρι 48 με καλώδιο ή ασύρματες.

Send Comments mail@yourwebsite.comTuesday, November 29, 2016

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ 230/18VA 50W

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ 230/18VA 50W

Μετασχηματιστής 50W, 18VAC για NX.

Send Comments mail@yourwebsite.comTuesday, November 29, 2016

© Gemini Security 2017 - Με την επιφύλαξη όλων των δικαιωμάτων