Παθητικά

OPTEX VXI-ST

OPTEX VXI-ST

Νέος υπέρυθρος ανιχνευτής κίνησης, εξωτερικoύ χώρου, 2 πυροηλεκτρικών στοιχείων, εμβέλεια 12m, 16 ζώνες κάλυψης και 90o γωνία. Τοποθετείται σε ύψος 0.8-1.2m. Ταχύτητα ανίχνευσης: 0,3~1,5m/sec. Ευαισθησία: 2oC @ 0,6m/sec.

Send Comments mail@yourwebsite.comTuesday, November 29, 2016

OPTEX VXI-AM

OPTEX VXI-AM

Νέος υπέρυθρος εξωτερικός ανιχνευτής κίνησης 2 πυροηλεκτρικών στοιχείων, με τεχνολογία antimasking

Send Comments mail@yourwebsite.comTuesday, November 29, 2016

OPTEX VXI-R

OPTEX VXI-R

Ασύρματος εξωτερικός υπέρυθρος ανιχνευτής κίνησης 2 πυροηλεκτρικών στοιχείων. Εμβέλεια 12m, 16 ζώνες κάλυψης και 90o γωνία. Τοποθετείται σε ύψος 0.8-1.2m. Ταχύτητα ανίχνευσης: 0,3~1,5m/sec. Ευαισθησία: 2oC @ 0,6m/sec.

Send Comments mail@yourwebsite.comTuesday, November 29, 2016

OPTEX VXI-RAM

OPTEX VXI-RAM

Ασύρματος με τεχνολογία antimasking εξωτερικός υπέρυθρος ανιχνευτής κίνησης 2 πυροηλεκτρικών στοιχείων. Εμβέλεια 12m, 16 ζώνες κάλυψης και 90o γωνία. Τοποθετείται σε ύψος 0.8-1.2m. Ταχύτητα ανίχνευσης: 0,3~1,5m/sec. Ευαισθησία: 2oC @ 0,6m/sec.

Send Comments mail@yourwebsite.comTuesday, November 29, 2016

OPTEX HX-40

OPTEX HX-40

Παθητικός ανιχνευτής δύο πυροηλεκτρικών στοιχείων για εσωτερικό / εξωτερικό χώρο. Κάλυψη PIR 12m / 85 / 94 ζώνες, διαθέτει ειδικό κύκλωμα αυτόματης ρύθμισης ευαισθησίας.

Send Comments mail@yourwebsite.comTuesday, November 29, 2016

OPTEX HX-40AM (Antimasking)

OPTEX HX-40AM (Antimasking)

Παθητικός ανιχνευτής δύο πυροηλεκτρικών στοιχείων για εσωτερικό / εξωτερικό χώρο με επιπλέον τεχνολογία antimasking. Κάλυψη PIR 12m / 85 / 94 ζώνες, διαθέτει ειδικό κύκλωμα αυτόματης ρύθμισης ευαισθησίας.

Send Comments mail@yourwebsite.comTuesday, November 29, 2016

OPTEX HX-40RAM (Wireless Antimasking)

OPTEX HX-40RAM (Wireless Antimasking)

Aσύρματος παθητικός ανιχνευτής δύο πυροηλεκτρικών στοιχείων για εσωτερικό / εξωτερικό χώρο με επιπλέον τεχνολογία antimasking.

Send Comments mail@yourwebsite.comTuesday, November 29, 2016

Dual

OPTEX VXI-DAM-X5

OPTEX VXI-DAM-X5

με τεχνολογία Antimasking & MW. Νέος υπέρυθρος εξωτερικός ανιχνευτής κίνησης 2 πυροηλεκτρικών στοιχείων, και microwave, με τεχνολογία antimasking εμβέλεια 12m, 16 ζώνες κάλυψης και 90 γωνία. Τοποθετείται σε ύψος 0.8-1.2m. Ταχύτητα ανίχνευσης: 0,3~1,5m/sec. Ευαισθησία: 2oC @0,6m/sec.

Send Comments mail@yourwebsite.comTuesday, November 29, 2016

OPTEX VXI-RDAM

OPTEX VXI-RDAM

Ασύρματος εξωτερικός 2πλός υπέρυθρος και μικροκυματικός ανιχνευτής κίνησης με τεχνολογία antimasking. Εμβέλεια 12m, 16 ζώνες κάλυψης και 90o γωνία. Τοποθετείται σε ύψος 0.8-1.2m. Ταχύτητα ανίχνευσης: 0,3~1,5m/sec. Ευαισθησία: 2oC @ 0,6m/sec.

Send Comments mail@yourwebsite.comTuesday, November 29, 2016

OPTEX HX-40DAM microwave + antimasking

OPTEX HX-40DAM microwave + antimasking

Υπέρυθρος παθητικός (δύο πυροηλεκτρικών στοιχείων) και μικροκυματικός ανιχνευτής για εσωτερικό / εξωτερικό χώρο.

Send Comments mail@yourwebsite.comTuesday, November 29, 2016

Κουρτίνας

OPTEX BX-80N

OPTEX BX-80N

Υπέρυθρος εξωτερικός ανιχνευτής κίνησης 12m αριστερά και 12m δεξιά. Διαθέτει 2 δέσμες σε κάθε πλευρά.

Send Comments mail@yourwebsite.comTuesday, November 29, 2016

OPTEX BX-80NR

OPTEX BX-80NR

Υπέρυθρος (ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ) εξωτερικός ανιχνευτής κίνησης 12m αριστερά και 12m δεξιά. Διαθέτει 2 δέσμες σε κάθε πλευρά.

Send Comments mail@yourwebsite.comTuesday, November 29, 2016

OPTEX HX-80N

OPTEX HX-80N

Εξωτερικός ανιχνευτής κουρτίνας 2 πυροηλεκτρικών στοιχείων 24m x 2 m (20 ζώνες). Δυνατότητα ρύθμισης εμβέλειας στα 6.5m, 10m, 13m, 18m. Tαχύτητα ανίχνευσης 0.3m/s - 1.5m/sec.

Send Comments mail@yourwebsite.comTuesday, November 29, 2016

OPTEX HX-80NAM

OPTEX HX-80NAM

Εξωτερικός ανιχνευτής κουρτίνας 2 πυροηλεκτρικών στοιχείων με Antimasking τεχνολογία 24m x 2 m (20 ζώνες). Δυνατότητα ρύθμισης εμβέλειας στα 6.5m, 10m, 13m, 18m. Tαχύτητα ανίχνευσης 0.3m/s - 1.5m/sec.

Send Comments mail@yourwebsite.comTuesday, November 29, 2016

OPTEX HX-80NRAM

OPTEX HX-80NRAM

Εξωτερικός ασύρματος ανιχνευτής κουρτίνας 2 πυροηλεκτρικών στοιχείων με Antimasking τεχνολογία 24m x 2 m (20 ζώνες). Δυνατότητα ρύθμισης εμβέλειας στα 6.5m, 10m, 13m, 18m. Tαχύτητα ανίχνευσης 0.3m/s - 1.5m/sec.

Send Comments mail@yourwebsite.comTuesday, November 29, 2016

OPTEX FTN-ST

OPTEX FTN-ST

Εξωτερικός ENΣΥΡΜΑΤΟΣ υπέρυθρος παθητικός ανιχνευτής κουρτίνας άνω και κάτω δέσμης με μέγιστη εμβέλεια 5m. Ιδανικός για πόρτες, μπαλκονόπορτες και γενικά για χώρους που επιθυμούμε κάλυψη δέσμης. Δυνατότητα ρύθμισης εμβέλειας στα 2 ή 5 μέτρα.

Send Comments mail@yourwebsite.comTuesday, November 29, 2016

OPTEX FTN-AM

OPTEX FTN-AM

Εξωτερικός ENΣΥΡΜΑΤΟΣ υπέρυθρος παθητικός ανιχνευτής κουρτίνας με τεχνολογία antimasking άνω και κάτω δέσμης με μέγιστη εμβέλεια 5m.

Send Comments mail@yourwebsite.comTuesday, November 29, 2016

OPTEX FTN-R

OPTEX FTN-R

Εξωτερικός ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ υπέρυθρος παθητικός ανιχνευτής κουρτίνας άνω και κάτω δέσμης με μέγιστη εμβέλεια 5m. Ιδανικός για πόρτες, μπαλκονόπορτες και γενικά για χώρους που επιθυμούμε κάλυψη δέσμης. Δυνατότητα ρύθμισης εμβέλειας στα 2 ή 5 μέτρα.

Send Comments mail@yourwebsite.comTuesday, November 29, 2016

OPTEX FTN-RAM(Anti-masking)

OPTEX FTN-RAM(Anti-masking)

Εξωτερικός ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ υπέρυθρος παθητικός ανιχνευτής κουρτίνας με τεχνολογία antimasking άνω και κάτω δέσμης με μέγιστη εμβέλεια 5m

Send Comments mail@yourwebsite.comTuesday, November 29, 2016

OUT GATE

OUT GATE

Διπλός παθητικός και μικροκυματικός ανιχνευτής εσωτερικού / εξωτερικού χώρου με microprocessor.

Send Comments mail@yourwebsite.comTuesday, November 29, 2016

OUT GATE/Η

OUT GATE/Η

Καπάκι προστασίας Out Gate από βροχή. Χρησιμοποιείται σε οριζόντια στήριξη.

Send Comments mail@yourwebsite.comTuesday, November 29, 2016

OUT GATE/B

OUT GATE/B

Προαιρετική βάση στήριξης outgate, για αλλαγή γωνίας ανίχνευσης.

Send Comments mail@yourwebsite.comTuesday, November 29, 2016

OUT GATE/V

OUT GATE/V

Καπάκι προστασίας Out Gate από βροχή. Χρησιμοποιείται σε κάθετη στήριξη.

Send Comments mail@yourwebsite.comTuesday, November 29, 2016

© Gemini Security 2017 - Με την επιφύλαξη όλων των δικαιωμάτων